Daglige opgaver og hovedbrud
Test dig selv eller udfordr dine venner.
Noget at tænke over: jask

Google
Web kalkulu.dk

Kalkulu er esperanto og betyder "regn den ud".

Hvad er Esperanto

Esperanto er et plan-sprog, dvs. et konstrueret sprog, beregnet til at kommunikere med internationalt. Sproget blevt opfundet for over 100 år siden i 1887 af polakken Ludwig Zamenhof. Han var et sproggeni der beherskede mange sprog. Zamenhof ønskede at skabe større forståelse mellem folk, og det mente han kunne blive nemmere hvis alle beherskede det samme sprog. Det var aldrig meningen at de nationale sprog skulle fortrænges. Esperanto skulle være et supplement og ikke en erstatning.

Esperanto er stringent logisk opbygget. Foreksempel ender alle udsagnsord i nutid på as. Der er ingen undtagelser og ingen uregelmæssige bøjninger. Sprogets regelmæssighed gør det nemt at lære. Der benyttes mange internationale ordstammer, således at man nemt kan gætte sig til meningen af små lette sætninger. "La hundo sidas sur la tepo." Hunden sidder på tæppet.

Links til mere information om esperanto.