Daglige opgaver og hovedbrud
Test dig selv eller udfordr dine venner.
Noget at tænke over: jask

Google
Web kalkulu.dk

Udeluk alle umuligheder, så kun den elementære løsningen er tilbage.

Hvordan løser man Kalkulu

Kalkulu er esperanto og betyder regn det ud. I opgaverne er der en kolonne med bogstaver og en række med tal. Det gælder om at udregne hvilke tal, der passer til hvilke bogstaver. Hvert bogstav skal have een værdi, og to bogstaver må ikke have samme værdi. Opgaverne skal løses ved at afkrydse umulige kombinationer i skemaet nederst i opgaven og skridt for skridt indkredse, hvilke værdier bogstaverne kan have, indtil der ikke er flere muligheder tilbage.

Til hver opgave er der kun een rigtig løsning. Øverst i opgaven er en liste af betingelser som skal være opfyldt. Betingelserne kan både være ligninger, som for eksempel A+B = C; eller uligheder som for eksempel A > 1, A skal være større end 1; eller C < 6, C skal være mindre end 6.

Gangetegn er udeladt fra betingelserne. Ligningen 2A = EB, betyder altså 2 gange A er lig E gange B. Hvis du sidder fast i en opgave kan det somme tider være en hjælp undersøge om nogle af ligningerne kan kombineres til nye ligninger.

Ved hjælp af logisk tænkning, opfindsomhed og lidt tålmodighed er det muligt at løse alle opgaverne. Opgaverne egner sig fint til matematikundervisning i folkeskolens øverste klasser; men først og fremmest kan de anvendes af alle der ønsker meningsfulde hovedbrud og samtidig gerne vil have trænet den logiske sans.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang, så prøv at løse en online-opgave og klik på Giv mig et hint.

God fornøjelse